Voca racing

Voca racing

Stand for Voca Racing (Motoscoot) at EICMA, Milan’s Motorbike International Exhibition.┬áCollaboration with aeiou studio.

2014